Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

 

Et ventilasjonsanlegg med integrert varmegjenvinning er en miljøvennlig og energibesparende løsning. Det er ikke alltid lett å skape et perfekt inneklima i bygninger og lukkede rom ved hjelp av ventilasjonsanlegg. Ofte medfører det omfattende og kostbar energisløsing, fordi kald tilførselsluft først må varmes opp for at den skal kjennes behagelig. Recair satser på utviklingen av innovative teknologier i form av ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som setter industrien i stand til å skape et perfekt inneklima med minimale kostnader, samtidig som miljøbelastningen reduseres betraktelig.

 

 Ventilasjonsanlegg med energioverføring
Varmevekslere overfører energi gjennom å overføre varmen fra den utgående, oppbrukte luften til frisk, tilført luft utenfra. Dette prinsippet kan for eksempel anvendes i motorkjøretøyer, kontorbygg og boliger. Varmevekslere som er utviklet for bruk i ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kalles også rekuperatorer. Recair utvikler og produserer en helt bestemt type rekuperatorer: varmevekslere for luft til luft i ventilasjonsanlegg basert på varmegjenvinning.

 

Mer informasjon:

» Animasjonsfilm om virkemåten av varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.