Ventilasjon med varmegjenvinning

Ventilasjon med varmegjenvinning, innovativ & miljøvennlig..!


Et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er en miljøvennlig og energibesparende løsning. Det er ikke alltid lett å skape et perfekt inneklima i bygninger og andre lukkede rom. Ofte medfører det omfattende og kostbar energisløsing, fordi kald tilførselsluft først må varmes opp for at den skal kjennes behagelig. Recair satser på utviklingen av innovative teknologier i form av ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som setter industrien i stand til å skape et perfekt inneklima med minimale kostnader, samtidig som miljøbelastningen reduseres betraktelig

 

Varmevekslere eller rekuperatorer
Ventilasjon med varmegjenvinning gjennom energioverføring

Varmevekslere overfører energi i form av varme fra det ene stoffet (for eksempel luft, gass eller væske) til det andre. De anvendes for å spare energi i industrien, i motorkjøretøyer og i boliger, men også i kjøleskap og varmeakkumulatorer. Varmevekslere som er spesialutviklet for ventilasjon med varmegjenvinning fra forbrukt luft kalles rekuperatorer. Recair utvikler og produserer en helt bestemt type rekuperatorer: varmevekslere for luft til luft i ventilasjonsanlegg basert på varmegjenvinning.

Mer informasjon:
» Animasjonsfilm om virkemåten av varmegjenvinning ved ventilasjon

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.