Varmevekslere

Varmevekslere for ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

 

Recair Sensitive er en unik serie patenterte varmegjenvinnere til bruk i ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. De er spesialutviklet med tanke på varmegjenvinning fra luft til luft i moderne ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg, m.m. Våre varmevekslere gjør det mulig å gjenvinne energi som deretter kan gjenbrukes effektivt. Den gjenvunne energien kan deretter på nytt brukes for å varme opp eller kjøle ned rom. Samtidig optimaliseres ventilasjonen, noe som er en forutsetning for et godt inneklima.

Les videre eller se animasjonsfilmen:
» Virkemåten av varmevekslere

 

Ulike typer varmevekslere
Regenerator eller rekuperator

 

Det finnes to hovedtyper av varmevekslere. Den første er regeneratoren, som benytter mellomlagring av varme. Den andre typen, rekuperatoren, benytter direkte utveksling av varme.

 

Mer informasjon:
» Forklaring om ulike typer varmevekslere
» Resultater for rekuperator

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.