Varmeveksler virkning

Virkemåte varmeveksler, varmeoverføring fra luft til luft

 

Virkemåten til varmevekslere går ut på at energi overføres i form av varme fra et medium (luft, gass eller væske) til et annet. Virkemåten til varmevekslere som holder de to stoffene fullstendig atskilt, uten mellomlagring av varmen, kalles rekuperator. Recair utvikler og produserer rekuperatorer for varmeoverføring fra luft til luft.

 

Virkemåten til varmevekslere med størst mulig utnyttelsesgrad

For å oppnå maksimal varmeoverføring i varmevekslere har den innvendige mellomveggen i varmeveksleren blitt utformet slik at avstanden som varmestrømmen må tilbakelegge er kortest mulig. Samtidig er det tatt hensyn til det tillatte trykkfallet inne i varmeveksleren.


De to luftstrømmene beveger seg (i motsatt retning) på hver sin side av mellomveggen, som i utgangspunktet kan være uendelig stor. Dermed kan den kalde luftstrømmen bli oppvarmet til den har samme temperatur som den utgående, varme luftstrømmen. Motsatt kan den varme luftstrømmen kjøles ned til den har samme temperatur som den utgående, kalde luftstrømmen.


For en jevn fordeling av luftstrømmene over vekslerens bredde, er veggen utstyrt med trekantede kanaler med en liten diameter og en jevn motstand. Slik opprettholdes en nøyaktig lik luftstrøm i alle kanaler. Hver trekantkanal omgis av tre likeformede kanaler, hvor motstrømmen finner sted. På denne måten oppnås en ekstrem høy utnyttelsesgrad på 93% inne i veksleren. Siden temperaturforskjellen mellom innkommende uteluft og utgående inneluft dermed så godt som oppheves, oppnås et meget behagelig inneklima.

 

Mer informasjon:
» Virkemåte varmevekslere

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.