Varmegjenvinning

Varmegjenvinning ved hjelp av et innovativt og miljøvennlig ventilasjonsanlegg..!

Et ventilasjonsanlegg med integrert varmegjenvinning er en miljøvennlig og energibesparende løsning. Det er ikke alltid lett å skape et perfekt inneklima i bygninger og andre lukkede rom. Ofte medfører det omfattende og kostbar energisløsing, fordi kald tilførselsluft først må varmes opp for at den skal kjennes behagelig. Recair satser på utviklingen av innovative teknologier, som med utgangspunkt i varmegjenvinning setter industrien i stand til å skape et perfekt inneklima med minimale kostnader, samtidig som miljøbelastningen reduseres betraktelig

Varmevekslere eller rekuperatorer
Varmegjenvinning gjennom energioverføring


Varmevekslere overfører energi i form av varme fra det ene stoffet (for eksempel luft, gass eller væske) til det andre. Dette prinsippet benyttes i motorkjøretøyer, kontorbygg og boliger, men for eksempel også i kjøleskap og varmeakkumulatorer. Varmevekslere som er spesialutviklet for ventilasjon med varmegjenvinning fra forbrukt luft kalles rekuperatorer. Recair utvikler og produserer en helt bestemt type rekuperatorer: varmevekslere for luft til luft i ventilasjonsanlegg basert på varmegjenvinning.

 

Mer informasjon:
» Varmegjenvinning ved hjelp av varmevekslere

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.