Rekuperator

Rekuperator maks. utnyttelsesgrad gjennom varmeledning..!


Det finnes to hovedtyper varmevekslere: en rekuperator og en regenerator. En rekuperator bruker direkte varmeutveklsing. En regenerator bruker mellomlagring av varmen.

 

Regenerator
En regenerator lagrer varmen fra det ene stoffet i en termisk masse. I neste omgang overføres den lagrede varmen til et annet stoff. Den termiske massen kan bestå av veggmaterialet i strømningsledningen eller et porøst medium, som vekselvis føres gjennom den første og den andre strømmen. Den store ulempen med en regenerator er at varmen må fordeles i lagringsmediet for å kunne virke. Dermed går energi tapt når varmefronten i strømningsretningen er avflatet, siden dette gir et kraftig fall i effektiviteten.

Rekuperator
I en rekuperator er de to stoffene atskilt av en vegg, slik at varmen kan overføres direkte. Det eneste tapet av betydning er varmeledningen gjennom veggen i strømningsretningen. Denne kan imidlertid senkes til under en promille ved å benytte et materiale med lav varmeledningsevne (som plast).
For å oppnå maks. effektivitet bør det derfor kun benyttes en rekuperator.

Mer informasjon:
» Virkemåte rekuperator
» Resultater rekuperator

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.