Energiforbruk

Energibesparelse gjennom lavere energiforbruk ved hjelp av varmegjenvinning..!

 

Når det gjelder et lavere effektivt energiforbruk er Recair Sensitive varmevekslere et skritt i riktig retning. Energiforbruket går ned, og grunnkostnadene til energi likedan. En annen viktig fordel er at det bl.a. fører til en fornuftig bruk av fossile brensler. Varmevekslere overfører energi i form av varme fra det ene stoffet (for eksempel luft, gass eller væske) til det andre. De anvendes for å spare energi i motorkjøretøyer, kontorbygg og boliger, men også i for eksempel kjøleskap og varmeakkumulatorer. Recair utvikler og fremstiller utelukkende rekuperatorer for varmeoverføring fra luft til luft.

 

Lavere energiforbruk gjennom gjenbruk av varme fra luften

I en varmeveksler fører overdragelse av varme til et lavere energiforbruk. De innkommende og utgående luftstrømmene holdes permanent atskilt. For å oppheve temperaturforskjellen mellom den innkommende og utgående luften, overføres varmen fra den varme luftstrømmen til den kalde luftstrømmen inne i varmeveksleren. Dette er i tråd med termodynamikkens andre lov: varmen beveger seg fra et varmere område til et kjøligere område. På denne måten vil energiforbruket være lavere ved en lavere utetemperatur, fordi varmen fra den utgående, varme luften fra bygget blir overført til den kjølige, friske luften som kommer inn i bygget. Det motsatte er selvsagt tilfelle når uteluften er varm og inneluften er kald.

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.