Energibesparelse

Energibesparelse basert på varmegjenvinning..!


Varmevekslere fra Recair Sensitive er et riktig skritt på veien mot energibesparelse. Energiforbruket går ned, og grunnkostnadene til energi likedan. En annen viktig fordel er at det oppnås bl.a. en mer fornuftig bruk av fossile brensler. Varmevekslere overfører varmen fra brukt, utgående luft til frisk, tilført luft utenfra. Dette energibesparelsesprinsippet kan bl.a. benyttes i motorkjøretøy, kontorbygg og boliger.

 

Varmeoverføring
Energibesparelse gjennom gjenbruk av varm luft


I en varmeveksler fører overdragelse av varme til en energibesparelse. De innkommende og utgående luftstrømmene holdes permanent atskilt. For å unngå at det oppstår en temperaturforskjell mellom de to luftstrømmene, overføres varmen fra den varme luftstrømmen til den kalde luftstrømmen inne i varmeveksleren. Dette er i tråd med termodynamikkens andre lov: varmen beveger seg fra et varmere område til et kjøligere område. På denne måten vil energiforbruket være lavere ved en lavere utetemperatur, fordi varmen fra den utgående, varme luften fra bygget blir overført til den kjølige, friske luften som kommer inn i bygget. Ved en høy utetemperatur gjelder selvsagt det motsatte.


Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.