Boligventilasjon

Boligventilasjon med varmegjenvinning

 

Også ved boligventilasjon er det mulig å integrere varmegjenvinning. I tillegg til at det er meget miljøvennlig, er det dessuten også veldig energibesparende. Det er ikke alltid lett å skape et perfekt inneklima ved hjelp av boligventilasjon. Ofte medfører det omfattende og kostbar energisløsing, fordi kald tilførselsluft først må varmes opp for at den skal kjennes behagelig. Recair satser på utviklingen av innovative teknologier som setter industrien i stand til å skape et perfekt inneklima med minimale kostnader, samtidig som miljøbelastningen reduseres betraktelig.

 

Boligventilasjon med energioverføring

Boligventilasjon kan oppnås ved hjelp av varmevekslere. Dermed overføres varmen fra den utgående inneluften til den friske tilførselsluften utenfra. Dette prinsippet benyttes i industrien, motorkjøretøyer, boliger og kontorbygg. Varmevekslere som er spesialutviklet for ventilasjon med varmegjenvinning fra forbrukt luft kalles rekuperatorer. Recair utvikler og produserer en helt bestemt type rekuperatorer: varmevekslere for luft til luft i ventilasjonsanlegg basert på varmegjenvinning.

 

Mer informasjon:

» Animasjonsfilm om virkemåten av varmegjenvinning ved boligventilasjon

 

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.