Bærekraftig energi

Bærekraftig energi basert på varmegjenvinning..!

Varmevekslere fra Recair Sensitive er et riktig skritt på veien mot bærekraftig energi. Sluttbrukere senker sine energikostnader, og en annen viktig fordel er at de oppnår en mer fornuftig bruk av fossile brensler. Varmevekslere overfører energi i form av varme fra det ene stoffet (for eksempel luft, gass eller væske) til det andre. De anvendes for å spare energi i motorkjøretøyer, kontorbygg og boliger, men også i for eksempel kjøleskap og varmeakkumulatorer.

Varmeoverføring
Bærekraftig energi gjennom gjenbruk av varm luft.

Inne i varmeveksleren sørger overføring av varme for en effektiv gjenbruk av energi, slik at denne teknologien gir et positivt bidrag til samfunnsdebatten om bærekraftig energi. De innkommende og utgående luftstrømmene holdes permanent atskilt. For å unngå at det oppstår en temperaturforskjell mellom de to luftstrømmene, overføres varmen fra den varme luftstrømmen til den kalde luftstrømmen inne i varmeveksleren. Dette er i tråd med termodynamikkens andre lov: varmen beveger seg fra et varmere område til et kjøligere område. På denne måten blir restvarme benyttet som en bærekraftig kilde til energi, fordi varmen fra den utgående, varme inneluften overføres til den kalde luften som trekkes inn i bygningen. Det motsatte er selvsagt tilfelle når uteluften er varm og inneluften er kald.

Du leser denne siden på norsk. Vår organisasjon er imidlertid ikke innstilt på bruken av alle språk. Derfor er all øvrig informasjon på våre nettsider skrevet enten på engelsk, tysk eller nederlandsk. Det er disse språkene vi ber deg benytte dersom du tar personlig kontakt med oss.